top of page
donatella.jpg
fmc.png
SERVICES

GWASANAETHAU

Rydym yn darparu gwasanaeth sy'n teilwra i'ch anghenion. Gallwch fwynhau tawelwch meddwl wrth i ni ganolbwyntio ar gynnal a chadw eich cartref neu eiddo i'r safonau gorau posibl. Ffoniwch ni heddiw am ddyfyniad cyfeillgar sy'n rhad ac am ddim.

GLANHAU EIDDO GWYLIAU

Gadewch i ni wneud y gwaith caled i chi

Gallwn ofalu am lanhau eich eiddo gwyliau. Yn ogystal â hyn, byddwn yn newid y gwlâu a golchi’ch dillad. Rydym hefyd yn cynnig pecynnau croeso.

GLANHAU UNWAITH / RHEOLAIDD

Yno pan fyddwch ein hangen ni.

Os ydych yn edrych am rywun i lanhau yn wythnosol, misol neu unwaith yn unig, mi fedrwn ddarparu gwasanaeth ar gyfer eich anghenion. Rydym yn ymfalchïo yn ein safonau uchel.

SYMUD TŶ A THWTIO

Rhoi'r sglein yn ôl i'ch cartref

Boed yn symud i mewn neu allan, gadewch i ni ychwanegu'r llewyrch yn ôl i'ch tŷ gyda'n glanhau trylwyr.

LLOGI DILLAD

Gan fod pawb yn haeddu ychydig o foeth

Gyda'n gwasanaeth llogi dillad newydd, gallwch logi tywelion a dillad gwely o’r  ansawdd gorau ar gyfer eich llety gwyliau.

GOLCHI DILLAD A SMWDDIO

Rydym yn gwneud fel nad oes rhaid i chi.

Gallwn olchi dillad a / neu smwddio ar gyfraddau cystadleuol iawn

GLANHAU POPTY A GLANHAU DWFN

Rydym yn mwynhau  her

Ein harbenigedd. Rydym yn ymfalchïo yn ein sylw i fanylion.

GWEITHWYR
  • Cyfeillgar

  • Lleol

  • Wedi eu hyswirio’n llawn

  • Proffesiynol

  • Wedi eu hyfforddi i'r safonau uchaf

about us

AMDANOM NI

Rydym yn gwmni glanhau lleol wedi sefydlu yn 2002 ac yn seiliedig ar Benrhyn Llŷn, Gogledd Cymru. Mae ein staff yn gyfeillgar, yn brofiadol, gydag yswiriant llawn ac wedi eu hyfforddi i safonau uchel. Rydym yn ymdrechu i wneud eich eiddo i ddisgleirio ac i  sicrhau bod yn fwy na bodlon. Rhowch alwad i ni heddiw, a gadewch i ni neud y gwaith caled.

51856701_374890986657243_805199362325793
Donna Ingleby - Perchennog
CONTACT

CYSYLLTU

CYFEIRIAD

Erwenni

Llanbedrog

Pwllhelli

Gwynedd

LL53 7PA

FFON
E-BOST

07967-713417

bottom of page